Transport pneumatyczny

W pionierskich czasach transportu pneumatycznego, głównym obszarem zainteresowania był transport artykułów żywnościowych, takich jak ziarno czy mąka. Obecnie, instalacje tego rodzaju są konstruowane pod kątem wielu różnych zastosowań, takich jak transport:

  • towarów w postaci sproszkowanej (mąki, cementu)
  • towarów typu zbożowego (drażetki, granulat, pellet)
  • towarów w częściach (pneumatyczne rurowe systemy transportowe) oraz
  • towarów mieszanych.

W poszczególnych zastosowaniach konieczne jest przestrzeganie ściśle określonych wymagań. Towary mieszane, na przykład, nie mogą być mieszane z ziarnem innego rozmiaru podczas transportu. Co więcej, towary nie powinny się wzajemnie dotykać, gdyż spowodowałoby to tarcie. Jest to istotne zarówno dla bezpieczeństwa granulatu o właściwościach wybuchowych, jak i w celu uniknięcia występowania elektryczności statycznej.

Towary sypkie mogą na ogół być transportowane w systemach wykorzystujących próżnię lub powietrze pod ciśnieniem.

Instalacja do transportu pneumatycznego

Dmuchawa wytwarza wymagany poziom ciśnienia powietrza zassanego z atmosfery. W wyniku wzrostu ciśnienia powietrze wpływa do przewodu transportowego. Obrotowa śluza powietrzna kieruje przenoszone produkty do przewodu transportowego. Powietrze wraz z produktami płynie przez przewód transportowy do separatora, w którym następuje rozdzielenie produktów i powietrza. Powietrze wypływa przez przewód czystego powietrza z powrotem na zewnątrz. Przenoszone produkty opuszczają separator i są następnie przechowywane, transportowane lub przetwarzane. Ruch produktów zależy od sposobu transportu oraz konstrukcji instalacji transportowej.

Ze względu na niewielką różnicę ciśnień możliwą do uzyskania w ssawnych systemach transportowych, pneumatyczne instalacje ssawne mają przewody o większej średnicy niż ciśnieniowe systemy transportowe, przy takiej samej ilości transportowanych produktów.


Instalacja do transportu zasysanym powietrzem

Zassane powietrze wytwarza mieszankę powietrza i transportowanych produktów w przewodzie systemu transportowego. Urządzenie transportowe usuwa granulat z filtra sitowego. Dane eksploatacyjne: Ciśnienie robocze mieści się w zakresie od -200 mbar do -500 mbar. Zasada działania zależy od prędkości powietrza w przewodach transportowych. Zależnie od rodzaju transportowanego produktu, prędkość ta mieści się w zakresie od ok. 20 m/s do 23 m/s.

Pompa próżniowa musi być zaprojektowana w taki sposób, aby prędkość powietrza w przewodach transportowych nie spadała poniżej wartości minimalnej nawet w najdalej zlokalizowanym urządzeniu oraz żeby nie dochodziło do zatorów. Wymaga to większej prędkości powietrza doprowadzanego przez pompę. Tymczasem wysoka prędkość transportowa skutkuje przyspieszonym zużyciem przewodów oraz obcieraniem transportowanego towaru. Z tego względu bardzo istotny jest dobór optymalnej prędkości powietrza. Nowoczesne instalacje transportowe pozwalają uzyskać optymalny przepływ powietrza dzięki zastosowaniu pomp próżniowych o wydajności regulowanej za pomocą przemiennika częstotliwości.