Centrum pobierania

Wymagania klientów, którzy chcą kupić pompę do określonego zastosowania, mogą być diametralnie różne. Niektórzy preferują urządzenia pracujące na sucho od tych smarowanych olejem, w związku z czym planują wymianę starego systemu. Decydującym argumentem może być niskie zużycie energii lub niski poziom hałasu.

Być może ważnym czynnikiem są niewielkie gabaryty, czy też ograniczenie kosztów eksploatacji przez cały okres trwałości użytkowej. Jednak niezależnie od tego, co jest istotne dla poszczególnych klientów, oferowany przez nas asortyment technologii jest tak szeroki, iż spełni wszystkie ich wymagania w zakresie próżni i ciśnienia.