Medyczny

  • Łóżka pneumatyczne
  • Wyciągi
  • Centralne systemy próżniowe
  • Stomatologiczne systemy odsysania
  • Sterylizacja parowa (autoklawowanie)
  • Techniczne i medyczne urządzenia oddechowe

Łóżka pneumatyczne

Łóżka pneumatyczne są wykorzystywane przez pacjentów narażonych na ryzyko odleżyn. Zastosowanie powietrza pozwala uzyskać wyraźną poprawę stanu zdrowia pacjentów. Ich skóra jest bardziej sucha i lepiej się goi w przypadku zastosowania materaców przepuszczających powietrze. Jednocześnie, nadmuchiwanie poszczególnych komór przy równoczesnym spuszczaniu powietrza z innych zmienia nacisk na skórę, co pomaga zapobiegać powstawaniu odleżyn. Podnoszenie i opuszczanie poszczególnych powierzchni materaca ułatwia ułożenie pacjenta w pozycji odpowiedniej do zabiegów i pielęgnacji.

 

Wyciągi

Poduszkę można podnosić za pomocą sprężonego powietrza w celu ułatwienia starszym pacjentom wstawania. Wyciągi także ułatwiają pielęgniarkom zapewnienie optymalnej terapii.

 

Systemy centralnej próżni

Centralne systemy próżniowe są wykorzystywane w szpitalach i przychodniach stomatologicznych do odsysania płynów występujących podczas zabiegów chirurgicznych. W sali operacyjnej instalowany jest separator oddzielający drobne cząstki od większych. Jeśli sala operacyjna jest zbyt mała, możliwa jest instalacja systemu próżniowego w innym pomieszczeniu.

 

Stomatologiczne systemy odsysania

Próżnia jest używana w urządzeniach stomatologicznych do odsysania cieczy, takich jak woda chłodząca z wiertarki dentystycznej, ślina czy krew. Dmuchawy bocznokanałowe używane do tych zastosowań muszą być odporne na korozję.

 

Sterylizacja parowa (autoklaw)

Przykłady zastosowań:

  • Narzędzia
  • Tekstylia (ubrania)
  • Opatrunki

W sterylizatorze parowym gorąca nasycona para wodna jest skraplana na powierzchni chłodniejszych sterylizowanych przedmiotów, które pochłaniają uwalniane w ten sposób ciepło. Prowadzi to do denaturacji mikroorganizmów i zniszczenia struktury cząsteczkowej ich białek. Choć do sterylizacji można używać również suchych źródeł ciepła, para wodna jest najbardziej odpowiednia z tego względu, że proces sterylizacji z jej użyciem wymaga niższych temperatury i odbywa się w krótszym czasie. Proces sterylizacji zależy zarówno od parametrów biochemicznych, jak i od parametrów fizycznych, których skuteczność można określić doświadczalnie, tzn. poprzez porównanie liczby mikroorganizmów przed procesem sterylizacji i po jego zakończeniu.

 

Techniczne i medyczne urządzenia oddechowe

Dmuchawy bocznokanałowe są wykorzystywane w przenośnych i półstacjonarnych urządzeniach oddechowych. W zastosowaniach medycznych, np. w przypadku przewlekłych chorób płuc, pacjenci stosują urządzenia wspomagające oddychanie.
W zastosowaniach technicznych, dmuchawy bocznokanałowe są wykorzystywane w respiratorach.
Zalety dmuchaw w obu zastosowaniach to długi czas eksploatacji oraz trwała konstrukcja.