Oljefria industriella vakuumpumpar

Oljefria klav-, skruv- och torrgående vridskivevakuumpumpar för många olika tillämpningar.

Vad är en oljefri vakuumpump?

En oljefri vakuumpump, även kallad oljefri vakuumpump eller torrvakuumpump, är i huvudsak en pump som inte använder smörjmedel i kammaren för att skapa vakuum eller kyla pumpen. I oljesmorda maskiner används smörjning för att försegla vakuumkammaren och kyla pumpen. Oljefria maskiner använder andra metoder för att kyla maskinen under drift, t.ex. vatten- eller luftkylning.

Varför ska du överväga att använda en oljefri vakuumpump?

Vilken oljefri lösning är rätt för din vakuumapplikation?

Oljefria vs oljesmorda vakuumpumpar