Eten en drinken

 • Vullen van flessen
 • Productie van chocolade
 • Reiniging van groenten
 • Koffiebranderij
 • Zuivelverwerking
 • Ontluchting van mineraalwater
 • Deodorisatie van slaolie en vetten
 • Filtratie-eenheden
 • Beluchting van vis- en garnalenvijvers
 • Conservering van levensmiddelen
 • Drogen van ham
 • Bevochtiging van tabak
 • Melksystemen
 • Vleesverwerking en ‑verpakking
 • Pluimvee-industrie
 • Vacuüm-snijmachines
 • Steriliseren

Flessenvullers in brouwerijen

Bij het bottelen van bier moet het resterende zuurstofgehalte zo laag mogelijk worden gehouden. Hiervoor gebruiken brouwerijen twee verschillende methoden, zowel afzonderlijk als gecombineerd:
Flessen worden gespoeld met CO2 en gevuld met bier via een lange vulbuis. In dit geval wordt de vulbuis in de fles gestoken en wordt de fles met kooldioxide gespoeld en daarna met bier gevuld. Hierbij wordt een relatief grote hoeveelheid CO2 verbruikt.
De flessen worden geleegd en daarna gespoeld met CO2. Bij deze methode wordt aanzienlijk minder kooldioxide verbruikt. De meeste zuurstof is namelijk al verwijderd.
Dankzij de reductie van vloeistofverbruik, bieden de circulatiesystemen van de L-serie duidelijke voordelen ten opzichte van andere vloeistofringpompen.

 

Chocoladeproductie

Bij de productie van chocolade-eieren wordt in diverse secties vacuüm gebruikt om de eieren op hun plaats te houden of op te pakken. Het vacuümsysteem is in een afzonderlijke ruimte geïnstalleerd en zuigt de geconditioneerde lucht van de productielijn af. Het vacuüm bij de machine wordt constant op druk gehouden.

 

Groenten schoonmaken

Groenten worden na het wassen met lucht gedroogd. Kwetsbare groenten worden uitsluitend met perslucht gereinigd.

 

Koffiebranden

De koffiebonen worden tijdens het branden heen en weer geblazen voor een constant gebrand product.

 

Zuivelverwerking

Op machines voor het vullen met yoghurt wordt de vacuümpomp gebruikt om de deksels op vijf gevulde yoghurtflessen tegelijk te plaatsen. Zuignappen op de machine pakken de deksels, halen ze los en zetten ze in de juiste positie.

 

Ontluchting van mineraalwater

Mineraalwater uit natuurlijke bronnen bevat koolzuur, mineralen en ijzer. Het in het water opgeloste ijzer oxideert wanneer het in aanraking komt met lucht. Dit geeft het water een onaangename smaak. Het water moet bij een druk van ongeveer 50 mbar van ijzer worden ontdaan. Maar eerst wordt met een vacuümpomp het koolzuur verwijderd, en daarna wordt dit weer ingevoerd voor water met prik.

 

Ontgeuring van slaolie en -vetten

Na een langdurige blootstelling aan lucht gaan slaolie en vet onaangenaam ruiken en smaken. Vóór verdere verwerking moeten deze oxidatieproducten eerst worden verwijderd. Ingespoten stoom absorbeert de ontstane lucht- en smaakdeeltjes. Vervolgens wordt de stoom met vacuüm geëxtraheerd.

 

Filtratie-eenheden

Filtratie-eenheden worden gebruikt voor het filteren en reinigen van vloeistoffen. De keuze van het filtratiemembraan (nano-, ultra- of microfiltratie) wordt bepaald door de producteisen. Bij dwarsstroomfiltratie circuleert de toevoerstroom bijvoorbeeld nog een keer over het membraanoppervlak, door het drukverschil tussen retentaat en permeaat. Tijdens het filtratieproces zetten deeltjes zich af op het membraanoppervlak en worden deze geleidelijk verwijderd door de dwarsstroomsnelheid, opgewekt door de pomp, om polarisatie tot het minimum te beperken.

 

Vis- en garnalenvijverbeluchting

Het zuurstofgehalte van water kan aanzienlijk worden verhoogd met gasringblowers of vloeistofringpompen. Hierdoor kan het aantal vissen dat in een vijver wordt gehouden worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. Bij dit proces wordt lucht uit de atmosfeer gezogen en via een inlaat in de beluchtingsbuis geperst. De lucht wordt vervolgens via kleine gaatjes in het water geperst en stijgt op in de vorm van luchtbelletjes. Door de zuurstof in het water groeien de vissen sneller en planten ze zich sneller voort en dit vergroot de opbrengst aanzienlijk.

 

Voedselbehoud

Fruit, groenten en de verwerkingsproducten daarvan, zoals puree, worden door middel van koken geconserveerd. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid water verhit om stoom op te wekken die de lucht verwijdert. Voor een uitstekende productkwaliteit en een efficiënt energieverbruik wordt dit conserveringsproces onder vacuüm uitgevoerd.

 

Fruitverwerkende machines

Het fruit mag niet rijp worden. Daarom wordt het in koelruimten opgeslagen met een gecontroleerde atmosfeer. Eerst wordt alle lucht uit de koelruimte verwijderd en daarna wordt deze gevuld met een inert gas. Ook wordt het inerte gas voorzichtig in de verpakking geperst.

 

Ham drogen

Tegenwoordig tref je nog maar zelden ham die in een echte haard is gedroogd en gerookt. Ham wordt tegenwoordig ondergedompeld in een uithardoplossing die het vlees sneller binnendringt, nadat alle lucht uit de poriën is verwijderd.

 

Bevochtiging van tabak

In balen verpakte tabak is zo broos dat die zonder goede bevochtiging bij verdere verwerking direct zou verkruimelen. Een vacuümpomp verwijdert de lucht uit de balen en vervangt deze lucht door stoom. Soms worden aromatische stoffen toegevoegd.

 

Melksystemen

Het vacuüm dat voor melksystemen wordt gebruikt, vervoert de melk niet alleen. Het zorgt bijvoorbeeld ook voor de bevestiging op de uier en het vasthouden van het melktuig op de spenen. Vloeistofringpompen en zijkanaalblowers bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele oliegesmeerde pompen omdat ze geen olie gebruiken. De zijkanaaltechnologie biedt het extra voordeel dat geen wateraansluiting vereist is, en is optioneel verkrijgbaar met een frequentieomvormer.

 

Pluimveeverwerking

Zelfs bij het wegen en verdelen van levensmiddelen ontstaan afvalproducten die snel en automatisch moeten worden verwijderd. Een weegstation voor kippenborstfilets, waarbij afzonderlijke porties worden vervoerd met transportbandweegschalen en in gewichtsgroepen worden onderverdeeld, levert vloeistofafval, vet en kleine vezels op. Een vacuümpomp zuigt dit afval weg en transporteert het voor een passende afvalverwijdering.

 

Pluimveeverwerking

In de levensmiddelenindustrie worden processen zoals hiervoor beschreven ook gebruikt om ingewanden automatisch uit zalm te verwijderen. Met een verwerkingssnelheid van slechts 3 seconden per zalm is de hoeveelheid te verwerken materiaal enorm. De afvalproducten (zout water, vet, eiwitten en zalmresten) worden afgevoerd door een zijkanaalblower naast de zalmreinigingsmachine.

 

Sterilisatie van thee en specerijen

Thee en specerijen uit de tropen worden getransporteerd in balen. Deze balen bevatten vaak ongedierte, insecten, schimmels en bacteriën die moeten worden vernietigd voordat verdere verwerking plaatsvindt. De balen worden hiervoor geplaatst in vacuümbakken en de lucht wordt hieruit verwijderd. Vervolgens spuit men stoom of gesteriliseerd gas in de balen.

 

Vacuümsnijders

Voor het maken van worst wordt een vleesmengsel in kleine stukjes gehakt en gemengd met kruiden en andere additieven. Tijdens het hak- en mengproces wordt de lucht verwijderd. Zo kan worden voorkomen dat het mengsel oxideert. Dat zou namelijk de smaak en het uiterlijk van de worst aantasten. De lucht wordt afgevoerd door een vacuüm van ongeveer 100 mbar. De gebruikte pomp moet ongevoelig zijn voor de vleesdeeltjes en vloeistoffen die ook worden opgezogen.