Milieu

 • Productie van biogas
 • Perslucht in waterzuiveringsinstallaties
 • Compressie digestergas
 • Filtratie
 • Beluchting van vis- en garnalenvijvers
 • Stortplaats
 • Lamineren van zonnemodules
 • Winning van bodemgas
 • Zuigvoertuigen voor afvalwaterzuivering
 • Vacuümprimen
 • Afvalwaterzuivering/-oxygenatie in slibgistingstanks  

Biogasproductie

De biomassa die wordt geproduceerd in slibgistingstanks en klaringstanks wordt gestabiliseerd in de ontsluiter en gebruikt om biogas te produceren. Door grondig mengen van het slib neemt de gasopbrengst toe en wordt de tijd die het slib in de reactor moet doorbrengen verkort. Bij dit proces wordt het gas afgevoerd via de bovenzijde van de ontsluiter, wordt het in de compressor samengeperst en opnieuw via de mondstukken onderin naar binnen gevoerd.

Voorbeeld van biogastoepassing:

 

Perslucht in waterzuiveringsinstallaties

De ontsluitertanks bij afvalwaterzuiveringsinstallaties worden geactiveerd door middel van zuurstof met behulp van perslucht. Door grondig mengen van het slib met zuurstof neemt de gasopbrengst toe en wordt de tijd die het slib in de reactor moet doorbrengen verkort. Warme perslucht levert zelfs nog betere resultaten op.

 

Digestergascompressie

De bedrijfsvloeistof van de pomp koelt het ontsluitergas door de compressiewarmte te absorberen. Dit voorziet in een bijna isothermische werking. Dit heeft een positief effect op de gebruiksduur van stroomafwaartse kleppen, gasverbranders en motoren, en verlaagt de onderhoudskosten. De koelfunctie van de bedrijfsvloeistof fungeert tegelijkertijd als vonkdemper en verlaagt zo de uitgaven voor de preventie van explosies. Het verontreinigde, ruwe gas wordt ook in de waterring gereinigd, net als in een gaswasser. Vervolgens wordt het gedeeltelijk gedroogd. Het gas wordt zo met zuurstof verrijkt en weer teruggevoerd naar het afvalwaterzuiveringsproces.

 

Droogsystemen

 

Evacuatiesystemen

 

Filtering

Het filtratieproces wordt versneld door vacuüm toe te passen op een tank, dat de vloeistof daarna door een filter trekt. Het vacuüm 'helpt' de zwaartekracht zo zijn werk te doen.

 

Hercirculatie van het gas

 

Zonnepanelen lamineren

Lamineren is een cyclisch proces. Een sandwich bestaat meestal uit de volgende lagen

• buitenlaag
• polymeerlaag (meestal ethyleenvinylacetaat)
• zonnecellen
• polymeerlaag (meestal ethyleenvinylacetaat)
• glaspaneel

Deze lagen worden naar de laminatorkamer gevoerd. Hier wordt alle lucht met behulp van vacuüm afgevoerd. Bij een tweede stap (nog steeds onder vacuüm) worden de polymeerlagen met hitte gebakken.

 

Stortplaats

Bij de afbraak van afgedekt afval ontstaat onder uitsluiting van zuurstof stortgas. Het gas wordt opgevangen in opvangsystemen, van de vuilstort verwijderd en door gascompressoren of gasblowers samengeperst. Het gas kan nu worden gebruikt voor verwarming, in elektriciteit worden omgezet of als vloeibaar gas worden gebruikt.

 

Kleine huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties

 

Grondgaswinning

Het winnen van bodemgas is een erkende methode voor het regenereren van grond die is verontreinigd met aromatische koolwaterstoffen en vluchtige, gehalogeneerde koolwaterstoffen. Het operationele bereik van de zijkanaalblowers bedraagt, afhankelijk van de hoeveelheid en de distributie van de stoffen, de verzadigingsdruk van de verontreinigende stof, de luchtstroom door de grond en het gebruikte vacuüm, tussen 10 en 80 meter. De afvoer van de geëxtraheerde lucht moet volgens de norm van Technische Instructies bij Luchtkwaliteit plaatsvinden.

 

Zuigvoertuigen voor het reinigen van afvalwater

De vereiste zuigdruk voor het verwijderen van afvalwater en het reinigen van rioolstelsels wordt geleverd door vacuümpompen. De verontreinigende stoffen in het afvalwater worden opgezogen en kunnen regelmatig met pompen worden weggespoeld.

 

Vacuüm primen

De geëxtraheerde lucht kan verontreinigende gassen, dampen en deeltjes bevatten. Wij leveren betrouwbare technische oplossingen die doorlopende bescherming bieden tegen deze schadelijke bestanddelen.

 

Afvoer van afvalwater

Met behulp van centrale vacuümsystemen kan de afvoer van afvalwater op dezelfde plaats plaatsvinden. Het afvalwater kan voor hele woongebieden tegelijk worden verzameld, afgetapt en afgevoerd. Met vacuüm kan tot 97% van het afvalwater opwaarts worden vervoerd.

 

Afvalwaterzuivering-oxygenatie van geactiveerde slibtanks

Om de ruimtevereisten en kosten van afvalwaterzuiveringsinstallaties terug te dringen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van slibgistingstanks. Voor het zuiveren van afvalwater is een goede toevoer van zuurstof uitermate belangrijk. Compressoren zorgen voor de compressiedruk die nodig is voor een maximale zuurstofopbrengst.