Chemisch

  • Coating
  • Koeling
  • Continue en batchdestillatie
  • Ontgassen
  • Drogen
  • Gascompressie
  • Impregnatie
  • Pneumatisch transport
  • Terugwinning van oplosmiddelen
  • Dunnelaags-verdamping

Bekleding

Bij het coaten van industriële oppervlakken worden de metaaldampen onder vacuüm verplaatst. Meestal condenseert het metaal als een laagje op het oppervlak van de onderlaag. Vacuüm is vereist om de metaaldampen onder druk te houden.

Continue en discontinue destillatie

Afvalwater dat met oplosmiddelen is verontreinigd vraagt om milieuhygiënische redenen een behandeling. De eenvoudigste methode is vacuümdestillatie. Hierbij wordt het deel met een laag kookpunt verdampt en vervolgens gecondenseerd. Het afvalwater wordt vervolgens voor verder gebruik afgevoerd.

Koeling

Oppervlakken worden gekoeld door geregelde verdamping van water of andere oplosmiddelen. De latente warmte van de onderlaag en het vacuüm verwijderen de plaatselijke warmte en veroorzaken een koelend effect.

Ontgassen

Voor het ontgassen van producten worden doorgaans extruders gebruikt. In extruders worden sterk viskeuze stoffen samengeperst en tegelijkertijd van oplosmiddelen ontdaan. De hierbij gebruikte vacuümpomp dient uitsluitend voor het afvoeren van oplosmiddelen met een laag kookpunt en van lucht die via lekken in het materiaal is gekomen.

Drogen

Alle medicinale producten worden gedroogd voordat ze op de markt worden gebracht. Oplosmiddelen worden uit het product verwijderd in een verhitbare statische of dynamische droger. Het voordeel van vacuümdrogen is dat het product bij lage temperaturen kan worden verwerkt. De temperatuur is altijd gelijk aan de dampdruk van het gebruikte oplosmiddel.

Gascompressie

Gassen moeten worden samengeperst voordat ze voor verder gebruik kunnen worden verpompt. In veel gevallen is dit samenpersen ook nodig om de vereiste opslagruimte te beperken.

Bevruchting

Impregneren omvat het volgende proces: Het eindproduct (bijvoorbeeld een motorwikkeling) wordt in een ruimte ontlucht. Een passend impregneermiddel, bijvoorbeeld een kunsthars, dringt vervolgens onder vacuüm in de oppervlakte van het materiaal.

Pneumatisch transporteren

Chemische stoffen kunnen veilig en voordelig met zelfstandige compressoren of vacuümpompen en centrale systemen worden overgebracht. Stofvrij en dus verliesvrij transporteren, met een eenvoudig ontwerp van de leidingen en zonder vervorming van het getransporteerde materiaal wordt zo verzekerd.

Oplosmiddelherstel

Afvalwater dat met oplosmiddelen is verontreinigd vraagt om milieuhygiënische redenen een behandeling. De eenvoudigste methode is vacuümdestillatie. Hierbij wordt het deel met een laag kookpunt verdampt en vervolgens gecondenseerd. Het afvalwater wordt vervolgens voor verder gebruik afgevoerd.

Dunne laag verdamping

Dit proces wordt ook wel moleculaire evaporatie genoemd, gebruikt voor het scheiden van stoffen met een klein kookpuntbereik. Deze apparatuur is van een speciaal ontwerp dat alleen met specifieke vacuümwaarden werkt.